БАНКОВИ СМЕТКИ

Обслужваща банка на Административен съд Смолян:

Поради обединяване на СИБАНК ЕАД с ОББ АД Ви уведомяваме, че Административен съд - Смолян има нови банкови сметки!

"ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА" АД

БАНКОВИ СМЕТКИ:

СМЕТКА ЗА СЪДЕБНИ ТАКСИ - IBAN BG12UBBS88883196495501

bullet Държавна такса за образуване на дела по описа на Административен съд-Смолян;
bullet Държавна такса за издаване на изпълнителен лист по описа на Административен съд-Смолян;
bullet Допълнителна държавна такса по чл. 65 ГПК;
bullet Издаване на съдебно удостоверение;

НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА - IBAN BG46UBBS88883396495503

bullet Депозити за вещи лица по административни дела по описа на Административен съд-Смолян;
bullet Депозити за свидетели;

Информация за събираните такси от Административен съд Смолян може да намерите в: Информация - Тарифи .


Адм. съд Смолян  © 2007